อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


รายการสินค้า
picture เหล็กกั้นหนังสือ (Book Ends) เล็กหรือใหญ่
โหลคู่ 1,070,1,285 บาท
1070.00
picture กล่องหนังสือ/วารสาร
กลาง 1,180 บาท ใหญ่ 1,415 บาท
1180.00
picture เก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ CH-01
โครงขาตั้งทำจากเหล็กพ่นสี
1380.00
picture ชั้นหนังสือ (ชั้นเตี้ย)
BS11-13, BS21-23
3240.00
picture กะได ใช้เหล็ก ZEGSS KS-3
ล้อสปริง
3885.00
picture โต๊ะอ่านหนังสือ แบบพับไม่ได้ TW034-036
สี่เหลี่ยมพื้นผ้า
3945.00
picture แท่นวางพจนานุกรม DD-44
ติดล้อเลื่อน
4095.00
picture โต๊ะอ่านหนังสือ TS035-036
แบบพับได้
4650.00
picture แคร่วางหนังสือพิมพ์ NR-10
พร้อมไม้หนีบ 10 ก้าน
4685.00
picture ชั้นสำหรับโชว์หนังสือหมุนได้รอบ
ชนิด 3 ชั้น อันละ 4,815 บาท
4815.00
picture รถเข็นหนังสือ ชั้นเรียบ มีสันกลาง BT40-43

4885.00
picture นั่งอ่านหนังสือ TC-048,TC-060
ทำจากไม้เคลือบสีสวยงาม
5180.00
picture ชั้นหนังสือ (ชั้นสูง) BM11-13, BM21-23
ช่วงละ 3 ฟุต วางได้ 6 ระดับชั้น
5830.00
picture ชั้นสำหรับโชว์หนังสือหมุนได้รอบ
ชนิด 4 ชั้น อันละ 5,885 บาท
5885.00
picture เคาร์เตอร์บริการให้ยืมหนังสือ CT11-13
แบบถอดประกอบได้
6300.00
picture ชั้นสำหรับโชว์หนังสือหมุนได้รอบ
ชนิด 5 ชั้น อันละ 6,420 บาท
6420.00
picture โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล CR11, CR21
แบบถอดประกอบได้
7240.00
picture ชั้นวางสาร
ขนาดต่าง
7315.00
picture ตู้เก็บสิ่งของก่อนเข้าห้องสมุด LK11-13
แบบถอดประกอบได้
7465.00
picture ชั้นวางหนังสือพิมพ์ NR-11
แบบตั้งหมุนได้รอบตัว
7595.00
picture ชั้นวางสาร สูง 74 นิ้ว ยาวช่วงละ 3 ฟุตMS11-12, MS21-22

7830.00
picture แท่นแสดงหนังสือใหม่
DB-37
8040.00
picture โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล 1 หน้า 1 ช่วง SRC-11
แบบถอดประกอดได้
9125.00
picture เครื่องมือซ่อมหนังสือ,เครื่องอัดหนังสือ,เครื่องหนีบหนังสือ
BD4,BD10,BCB11
9345.00
picture ชั้นวางหนังสือพิมพ์ NS11-12, NS21-22
ฉบับเย็บเล่ม
9360.00
picture โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบ 1 หน้า 1 ช่วง IDC-11
แบบถอดประกอดได้
10535.00
picture ชุดโต๊ะและเก้าอี้ นั่งอ่านหนังสือ TC-148, TC-160
สไตล์ Mondern design
11185.00
picture ชั้นหนังสือแบบหน้าเดี่ยว 1 ช่วง BM-W11
วางได้ 6 ระดับชั้น
11495.00
picture แท่นวางคอมพิวเตอร์ SLC-002
เพื่องานบริการ
12360.00
picture ชั้นหนังสือแบบหน้าเดี่ยว 1 ช่วง LB-W11
วางได้ 6 ระดับชั้น
12510.00
picture ที่แสดงนิทรรศการ DE34-36
ทำด้วยอลูมิเนียมอโนไดซิ่ง
14290.00
picture เคาน์เตอร์แบบเตี้ย CTN-0712
โครงสร้างเหล็ก
15300.00
picture ชั้นหนังสือแบบหน้าเดี่ยว 2 ช่วง BM-W12
วางได้ 6 ระดับชั้น
16140.00
picture ชั้นหนังสือแบบ 2 หน้า 1 ช่วง BM-W21
วางได้ 6 ระดับชั้น
16285.00
picture เคาน์เตอร์แบบสูง CTN-1012
ถอดประกอบได้
18835.00
picture ชั้นหนังสือแบบหน้าเดี่ยว 2 ช่วง LB-W12
วางได้ 6 ระดับชั้น
19290.00
picture ชั้นหนังสือแบบหน้าเดี่ยว 3 ช่วง BM-W13
วางได้ 6 ระดับชั้น
20750.00
picture ชั้นหนังสือแบบ 2 หน้า 1 ช่วง LB-W21
วางได้ 6 ระดับชั้น
21550.00
picture ชั้นวางวารสาร (ฉบับเก่า) OM2-4
ลูกหมุนหนึ่ง จุ 24 รายการ
21810.00
picture ชั้นหนังสือแบบ 2 หน้า 2 ช่วง BM-W22
วางได้ 6 ระดับชั้น
22845.00
picture เคาน์เตอร์แบบโค้ง CTN-0716
ถอดประกอบได้
23540.00
picture ชั้นหนังสือแบบหน้าเดี่ยว 3 ช่วง LB-W13
วางได้ 6 ระดับชั้น
26575.00
picture ที่แสดงหนังสือ ฉบับนวนิยาย
Pocket Book
27000.00
picture ที่แสดงหนังสือ ฉบับวนิยาย (Pocket Book )
PB-40
27000.00
picture ชั้นวางวารสาร (ฉบับใหม่) MR2-4
ลูกหมุนหนึ่ง จุ 24 รายการ
29120.00
picture ชั้นหนังสือแบบ 2 หน้า 3 ช่วง BM-W23
วางได้ 6 ระดับชั้น
31040.00
picture ชั้นหนังสือแบบ 2 หน้า 2 ช่วง LB-W22
วางได้ 6 ระดับชั้น
33770.00
picture เครื่องทำปกพลาสติก เครื่องตัดกระดาษ
SE14, BPS14
40465.00
picture ประตูควบคุมทางเข้าออก CM-10, CM-20
แบบ 1 ทาง หรือ แบบ 2 ทาง
40910.00
picture ชั้นหนังสือแบบ 2 หน้า 3 ช่วง LB-W23
วางได้ 6 ระดับชั้น
48820.00
picture ชุดเคาน์เตอร์แบบเตี้ย CTN-SET01
ทำจากไม้อัดสัก
69445.00
picture ชุดเคาน์เตอร์แบบสูง CTN-SET02
ทำจากไม้อัดสัก
76505.00