อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นหนังสือแบบหน้าเดี่ยว 1 ช่วง BM-W11

ดูรูปภาพขนาดเดิม

วางได้ 6 ระดับชั้น

 

BM-W11

959

310

1980

 

ชั้นหนังสือแบบหน้าเดี่ยว 1 ช่วง

ปิดไม้ด้านข้างและด้านบน

วางได้ 6 ระดับชั้น

พร้อมลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1 เส้น

11,495

ราคา 11495.00 บาท