อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เหล็กกั้นหนังสือ (Book Ends) เล็กหรือใหญ่

ดูรูปภาพขนาดเดิม

โหลคู่ 1,070,1,285 บาท

เหล็กกั้นหนังสือ (Book Ends) 

โหลคู่

โหลคู่

43/4

53/4

53/4

73/4

6

71/2

เล็ก

ใหญ่

เหล็กกั้นหนังสือ (Book Ends)

1,070

1,285

ราคา 1070.00 บาท