อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ที่แสดงนิทรรศการ DE34-36

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ทำด้วยอลูมิเนียมอโนไดซิ่ง

 

DE-34

DE-35

DE-36

30

60

36

30

36

18

39

39

60

 

ที่แสดงนิทรรศการ

ทำด้วยอลูมิเนียมอโนไดซิ่งทั้งชุด

กระจกแบบรางเลื่อน พร้อมกุญแจลี่อค

14,290

19,335

15,585

ราคา 14290.00 บาท