อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

โต๊ะอ่านหนังสือ TS035-036

ดูรูปภาพขนาดเดิม

แบบพับได้

 

TS-035

TS-036

57

72

35

35

29

29

สี่เหลี่ยมพื้นผ้า

สี่เหลี่ยมพื้นผ้า

โต๊ะอ่านหนังสือ "เดอลุกซ์" แบบพับได้พื้นไม้อัดสัก ขาตั้งเหล็กชุบสี

4,650

5,120

ราคา 4650.00 บาท