อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

โต๊ะอ่านหนังสือ แบบพับไม่ได้ TW034-036

ดูรูปภาพขนาดเดิม

สี่เหลี่ยมพื้นผ้า

 

TW-034

TW-035

TW-036

48

59

72

35

35

35

29

29

29

สี่เหลี่ยมพื้นผ้า

สี่เหลี่ยมพื้นผ้า

สี่เหลี่ยมพื้นผ้า

โต๊ะอ่านหนังสือ แบบพับไม่ได้

พื้นโต๊ะโฟไมก้าสีขาว

ขาตั้งเหล็กชุบสี แบบขา 4 ขา

3,945

4,300

4,650

ราคา 3945.00 บาท