อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ CH-01

ดูรูปภาพขนาดเดิม

โครงขาตั้งทำจากเหล็กพ่นสี

 

CH-01

390

400

845

 

เก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ

-ทำจากไม้เคลือบสีสวยงาม

-โครงขาตั้งทำจากเหล็กพ่นสี

1,380

ราคา 1380.00 บาท