อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นหนังสือแบบหน้าเดี่ยว 3 ช่วง LB-W13

ดูรูปภาพขนาดเดิม

วางได้ 6 ระดับชั้น

 

LB-W13

2740

335

2160

 

ชั้นหนังสือแบบหน้าเดี่ยว 3 ช่วง

ปิดไม้ด้านข้างและด้านบน

วางได้ 6 ระดับชั้น

พร้อมลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1 เส้น

26,575

ราคา 26575.00 บาท