อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

รถเข็นหนังสือ ชั้นเรียบ มีสันกลาง BT40-43

ดูรูปภาพขนาดเดิม

 รถเข็นหนังสือ

BT-40

BT-41

28

28

17

17

39

39

2 ชั้น

3 ชั้น

รถเข็นหนังสือ

แบบชั้นเรียบ ขนานกันทุกชั้น

4,885

6,045

BT-42

BT-43

28

28

17

17

39

39

2 ชั้น

3 ชั้น

รถเข็นหนังสือ

แบบมีสันกลาง ใช้ได้ 2 หน้า

5,995

6,760

ราคา 4885.00 บาท