อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

นั่งอ่านหนังสือ TC-048,TC-060

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ทำจากไม้เคลือบสีสวยงาม

 

TC-048

1200

910

730

 

โต๊ะนั่งอ่านหนังสือ

-พื้นโต๊ะและที่นั่งเก้าอี้ ทำจากไม้เคลือบสีสวยงาม

-โครงขาตั้งทำจากเหล็กพ่นสี มีน๊อตปรับระดับพื้น

 

5,180

TC-060

1500

910

730

 

5,770

ราคา 5180.00 บาท