อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบ 1 หน้า 1 ช่วง IDC-11

ดูรูปภาพขนาดเดิม

แบบถอดประกอดได้

 

IDC-11

900

615

1200

 

โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบ 1 หน้า 1 ช่วง

-แบบถอดประกอดได้

-โครงขาตั้งและกั้นข้างเหล็กพ่นสี

-พื้นโต๊ะ, แผ่นรอง keyboard (สไลด์) และกั้นหลังไม้อัดสัก สีธรรมชาติ

10,535

ราคา 10535.00 บาท