อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นวางวารสาร (ฉบับใหม่) MR2-4

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ลูกหมุนหนึ่ง จุ 24 รายการ

 

 

MR-2

MR-3

MR-4

 

27

27

27

 

27

27

27

 

60

68

72

 

ความสูงช่องหนังสือ

151/2นิ้วต่อชั้น

แบบหมุนได้รอบตัว

ชั้นวางวารสาร (ฉบับใหม่)

ลูกหมุนหนึ่ง จุ 24 รายการ 2 ลูกหมุน

ลูกหมุนหนึ่ง จุ 24 รายการ 3 ลูกหมุน

ลูกหมุนหนึ่ง จุ 24 รายการ 4 ลูกหมุน

 

29,120

40,080

51,725

ราคา 29120.00 บาท