อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล CR11, CR21

ดูรูปภาพขนาดเดิม

แบบถอดประกอบได้

โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล CR11, CR21

 

CR-11

CR-21

32

32

25

50

48

48

1 ด้าน 1 ที่นั่ง

2 ด้าน 2 ที่นั่ง

โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล

แบบถอดประกอบได้

โครงเหล็กทั้งชุด พื้นโต๊ะไม้อัดสัก

7,240

10,560

 

 

 

 

ราคา 7240.00 บาท