อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ที่แสดงหนังสือ ฉบับวนิยาย (Pocket Book )

ดูรูปภาพขนาดเดิม

PB-40

ที่แสดงหนังสือ ฉบับวนิยาย ความสูงช่องหนังสือ 7 นิ้ว ต่อชั้นแบบหมุนได้รอบตัว (Pocket Book) PB-40 ราคา 27,000 บาท

ราคา 27000.00 บาท