อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เคาน์เตอร์แบบเตี้ย CTN-0712

ดูรูปภาพขนาดเดิม

โครงสร้างเหล็ก

 

CTN-0712

1200

875

765

 

เคาน์เตอร์แบบเตี้ย

-โครงสร้างเหล็ก ถอดประกอบได้

-พื้นเคาน์เตอร์ ทำจากไม้อัดสัก

-ผนังด้านหน้าบุผ้า

15,300

ราคา 15300.00 บาท