อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ที่แสดงหนังสือ ฉบับนวนิยาย

ดูรูปภาพขนาดเดิม

Pocket Book

 

PB-40

251/2

251/2

60

ความสูงช่องหนังสือ

7 นิ้วต่อชั้น

แบบหมุนได้รอบตัว

ที่แสดงหนังสือ ฉบับนวนิยาย (Pocket Book)

27,000

ราคา 27000.00 บาท