อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นสำหรับโชว์หนังสือหมุนได้รอบ

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ชนิด 5 ชั้น อันละ 6,420 บาท

ชั้นสำหรับโชว์หนังสือหมุนได้รอบ ชนิด 5 ชั้น สูง1.80 ซมอันละ 6,420 บาท

ราคา 6420.00 บาท