อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เคาร์เตอร์บริการให้ยืมหนังสือ CT11-13

ดูรูปภาพขนาดเดิม

แบบถอดประกอบได้

เคาร์เตอร์บริการให้ยืมหนังสือ

CT-11

CT-12

CT-13

36

72

108

30

30

30

37

37

37

1 ตอน

2 ตอน

3 ตอน

เคาร์เตอร์บริการให้ยืมหนังสือ

แบบถอดประกอบได้

โครงเหล็ก พื้นโต๊ะ ไม้อัดสัก

แบ่งเป็นตอนละ 3 ฟุตเท่ากัน

6,300

10,890

14,300

 

 

 

 

ราคา 6300.00 บาท