อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นหนังสือ (ชั้นเตี้ย)

ดูรูปภาพขนาดเดิม

BS11-13, BS21-23

ชั้นหนังสือ (ชั้นเตี้ย) BS11-13, BS21-23

 

BS-11

BS-12

BS-13

38

74

111

11

11

11

39

39

39

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

/

/

 

 

/

ชั้นหนังสือ (ชั้นเตี้ย)

สูง 39 นิ้ว ยาวช่วงละ 3 ฟุต

วางได้ 3 ระดับชั้น

มีฝาปิดชั้นบนสุด

อีก 1 ชั้น

3,240

5,710

8,215

 

BS-21

BS-22

BS-23

38

74

111

19

19

19

39

39

39

 

/

/

/

/

/

/

 

/

/

 

 

/

5,035

9,050

13,355

 

 

ราคา 3240.00 บาท