อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นหนังสือแบบ 2 หน้า 2 ช่วง LB-W22

ดูรูปภาพขนาดเดิม

วางได้ 6 ระดับชั้น

 

LB-W22

1840

610

2160

 

ชั้นหนังสือแบบ 2 หน้า 2 ช่วง

ปิดไม้ด้านข้างและด้านบน

วางได้ 6 ระดับชั้น

พร้อมลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1 เส้น

33,770

ราคา 33770.00 บาท