อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นวางหนังสือพิมพ์ NR-11

ดูรูปภาพขนาดเดิม

แบบตั้งหมุนได้รอบตัว

ชั้นวางหนังสือพิมพ์ แบบตั้งหมุนได้รอบตัว

 

NR-11

24

24

60

 

ชั้นวางหนังสือพิมพ์

แบบตั้งหมุนได้รอบตัว

7,595

ราคา 7595.00 บาท