อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นหนังสือ (ชั้นสูง) BM11-13, BM21-23

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ช่วงละ 3 ฟุต วางได้ 6 ระดับชั้น

ชั้นหนังสือ (ชั้นสูง) ช่วงละ 3 ฟุต วางได้ 6  ระดับชั้น BM11-13, BM21-23

 

BM-11

BM-12

BM-13

38

74

111

11

11

11

77

77

77

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

/

/

 

 

/

ชั้นหนังสือ (ชั้นสูง)

สูง 77 นิ้ว ยาวช่วงละ 3 ฟุต

วางได้ 6 ระดับชั้น

มีฝาปิดชั้นบนสุด

อีก 1 ชั้น

5,830

9,880

13,410

 

BM-21

BM-22

BM-23

38

74

111

19

19

19

77

77

77

 

/

/

/

/

/

/

 

/

/

 

 

/

8,215

13,510

19,890

 

 

 

ราคา 5830.00 บาท