อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นวางวารสาร (ฉบับเก่า) OM2-4

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ลูกหมุนหนึ่ง จุ 24 รายการ

 

 

OM-2

OM-3

OM-4

 

24

24

24

 

24

24

24

 

60

66

72

 

ความสูงช่องหนังสือ

15 1/2 นิ้วต่อชั้น

แบบหมุนได้รอบตัว

ชั้นวางวารสาร (ฉบับเก่า)

ลูกหมุนหนึ่ง จุ 24 รายการๆ ละ 1 ปี 2 ลูกหมุน

ลูกหมุนหนึ่ง จุ 24 รายการๆ ละ 1 ปี 3 ลูกหมุน

ลูกหมุนหนึ่ง จุ 24 รายการๆ ละ 1 ปี 4 ลูกหมุน

 

21,810

25,955

32,225

ราคา 21810.00 บาท