อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เครื่องมือซ่อมหนังสือ,เครื่องอัดหนังสือ,เครื่องหนีบหนังสือ

ดูรูปภาพขนาดเดิม

BD4,BD10,BCB11

 

 

BD-4

BD-10

BCB-11

 

8

11

183/4

 

6

16

11

 

11

25

51/2

 

เครื่องมือซ่อมหนังสือ

เครื่องอัดหนังสือขนาดเล็กอัดได้ 4 เล่ม

เครื่องอัดหนังสือขนาดใหญ่

เครื่องหนีบหนังสือสำหรับเจาะ

 

9,345

13,535

10,700

ราคา 9345.00 บาท