อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

แคร่วางหนังสือพิมพ์ NR-10

ดูรูปภาพขนาดเดิม

พร้อมไม้หนีบ 10 ก้าน

แคร่วางหนังสือพิมพ์

 

NR-10

30

191/2

42

 

แคร่วางหนังสือพิมพ์

พร้อมไม้หนีบ 10 ก้าน

โครงช่าเหล็ก แคร่-ไม้หนีบ ทำด้วยไม้สัก

4,685

 

 

 

ราคา 4685.00 บาท