อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เครื่องทำปกพลาสติก เครื่องตัดกระดาษ

ดูรูปภาพขนาดเดิม

SE14, BPS14

 

SE-14

BPS-14

     

 

เครื่องทำปกพลาสติก แบบทรานซิสเตอร์ 2/1

เครื่องตัดกระดาษ หรือ เครื่องตัดขอบสันหนังสือ

40,465

61,795

ราคา 40465.00 บาท