อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชุดเคาน์เตอร์แบบเตี้ย CTN-SET01

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ทำจากไม้อัดสัก

 

CTN-SET-01

3520

2610

765

 

ชุดเคาน์เตอร์แบบเตี้ย

-โครงสร้างเหล็ก ถอดประกอบได้

-พื้นเคาน์เตอร์ ทำจากไม้อัดสัก

-ผนังด้านหน้าบุผ้า

69,445

ราคา 69445.00 บาท