อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล 1 หน้า 1 ช่วง SRC-11

ดูรูปภาพขนาดเดิม

แบบถอดประกอดได้

 

SRC-11

900

615

1200

 

โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล 1 หน้า 1 ช่วง

-แบบถอดประกอดได้

-โครงขาตั้งและกั้นข้างเหล็กพ่นสี

-พื้นโต๊ะและกั้นหลังไม้อัดสัก สีธรรมชาติ

9,125

ราคา 9125.00 บาท