อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นวางหนังสือพิมพ์ NS11-12, NS21-22

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ฉบับเย็บเล่ม

 ชั้นวางหนังสือพิมพ์

NS-11

NS-12

29

57

19

19

77

77

/

/

/

/

/

/

 

/

 

ชั้นวางหนังสือพิมพ์ ฉบับเย็บเล่ม

สูง 77 นิ้ว ยาวช่วงละ 29 นิ้ว

วางได้ 12 ชั้น

มีฝาปิดชั้นบนสุด

อีก 1 ชั้น

 

9,360

18,010

NS-21

NS-22

29

57

35

35

77

77

 

/

/

/

/

 

/

 

15,480

27,840

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 9360.00 บาท