อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เคาน์เตอร์แบบโค้ง CTN-0716

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ถอดประกอบได้

 

CTN-0716

1670

875

765

 

เคาน์เตอร์แบบโค้ง

-โครงสร้างเหล็ก ถอดประกอบได้

-พื้นเคาน์เตอร์ ทำจากไม้อัดสัก

-ผนังด้านหน้าบุผ้า

23,540

ราคา 23540.00 บาท