อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นวางสาร

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ขนาดต่าง

 

MS-11

MS-12

38

74

12

12

74

74

/

/

/

/

/

/

 

/

 

ชั้นวางสาร สูง 74" ยาวช่วงละ 3 ฟุต แต่ละระดับชั้น มีฝาปิดชั้นวางสารใหม่และเก่าคู่กัน 

 

7,315

13,145

MS-21

MS-22

38

74

21

21

74

74

 

/

/

/

/

 

/

 

12,155

21,450

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 7315.00 บาท