อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นวางสาร สูง 74 นิ้ว ยาวช่วงละ 3 ฟุตMS11-12, MS21-22

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ชั้นวางสาร สูง 74 นิ้ว ยาวช่วงละ 3 ฟุตแต่ละระดับชั้น มีฝาปิดชั้นวางสารใหม่และเก่าคู่กัน

MS-11 ก38xล12xส74"

1-2 ด้าน

1 ช่วง

ชั้นวางสาร สูง 74 นิ้ว ยาวช่วงละ 3 ฟุต แต่ระดับชั้น มีฝาปิดชั้นวางสารใหม่และเก่าคู่กัน 7,830
MS-12 ก74xล12xส74" 1-2ด้าน 1-2 ช่วง   14,065
MS-21 ก38xล21xส74" 2ด้าน1ช่วง   13,005
MS-22 ก74xล21xส74 2ด้าน1-2ช่วง   22,950

ราคา 7830.00 บาท