อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เคาน์เตอร์แบบสูง CTN-1012

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ถอดประกอบได้

 

CTN-1012

1200

875

1015

 

เคาน์เตอร์แบบสูง

-โครงสร้างเหล็ก ถอดประกอบได้

-พื้นเคาน์เตอร์ ทำจากไม้อัดสัก

-ผนังด้านหน้าบุผ้า

18,835

ราคา 18835.00 บาท