อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


รายการสินค้า
picture ไม้หนีบหนังสือพิมพ์ชนิดยาว 35 นิ้ว
อันละ 250 บาท
250.00
picture กล่องไม้ใส่บัตรรายการ ชนิด 3 ช่อง
กล่องละ 405 บาท
405.00
picture กล่องไม้ใส่บัตร ขนาด 4x6"
กล่องละ 480
480.00
picture กล่องไม้ใส่บัตรรายการ ชนิดมีที่กั้นเลื่อนได้
กล่องละ 480 บาท
480.00
picture กล่องไม้ใส่บัตรยืม ชนิด 1 ช่อง
กล่องละ 480 บาท
480.00
picture กล่องไม้ใส่บัตรยืม ชนิด 2 ช่อง
กล่องละ 565 บาท
565.00
picture กล่องไม้ใส่บัตรยืม ชนิด 1 ช่อง มีที่กั้นเลื่อนได้
กล่องละ 580 บาท
580.00
picture กล่องไม้ใส่บัตร ขนาด 5x8"
กล่องละ 625 บาท
625.00
picture กล่องไม้ใส่บัตรยืม ชนิด 2 ช่อง มีที่กั้นเลื่อนได้
กล่องละ 725 บาท
725.00
picture กระเป๋าไม้
ขนาดยาว 23.5" สูง 19" กว้าง 6"
2810.00
picture แท่นวางพจนานุกรม (หมุนได้)
ก24 ส14 ล7
3210.00
picture แท่นตั้งแสดงหนังสือบนโต๊ะ
แบบหมุนได้มี 4 ช่อง
3530.00
picture ตู้เก็บบัตรรายการ
มีหลายขนาด
3935.00
picture ที่ปีนหยิบหนังสือ (ไม้สัก) ไม่มีล้อ
ก17x ส18x ล16 อันละ 4,255 บาท
4255.00
picture เก้าอี้อ่านหนังสือ (ทำด้วยไม้สัก บุฟองนำหุ้มหนังเทียม)

4415.00
picture ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียว ใช้ได้หน้าเดียว
ก36 ส36 ล12
4415.00
picture ชั้นวางวารสาร
มีหลายขนาด
5220.00
picture ที่วางเก็บหนังสือพิมพ์ วางได้ 5 ฉบับ (แบบเอียง)
ก36 ส36 ล12
5460.00
picture ที่วางเก็บหนังสือพิมพ์ วางได้ 8 ฉบับ (แบบเอียง)
ก36 ส42 ล13
6340.00
picture ที่ปีนหยิบหนังสือ (ไม้สัก) มีล้อเลื่อน
ก17x ส18x ล16 อันละ 6,340 บาท
6340.00
picture โต๊ะวางพจนานุกรม
ก24 ส43 ล14
6420.00
picture ตู้กระจกหนังสือ (กระจกบานเลื่อน)
มีหลายขนาด
7065.00
picture ที่วางเก็บหนังสือพิมพ์ วางได้ 10 ฉบับ (แบบเอียง)
ก36 ส48 ล14
7065.00
picture ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียว ใช้ได้หน้าเดียว
ก36 ส60 ล12
7065.00
picture โต๊ะค้นคว้า ไม้กั้นตำ
ก36 ส24 ล30
7465.00
picture แท่นอ่านหนังสือพิมพ์ (แบบหน้าจั่ว) (วางได้2ฉบับ)
ก36 ส55 ล24
8265.00
picture ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียว ใช้ได้หน้าเดียว
ก36 ส78 ล12
8265.00
picture ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดสองตอน ใช้ได้หน้าเดียว
ก72 ส36 ล12
8265.00
picture ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียว ใช้ได้สองหน้า
ก36 ส36 ล20
8570.00
picture โต๊ะค้นคว้า ไม้กั้นสูง
ก36 ส24 ล50
10030.00
picture โต๊ะวางแผนที่
ก30 ส42 ล24
10435.00
picture โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 2 x 4 ฟุต
ก48 ส39 ล24
10435.00
picture ที่แสดงนิทรรศการหนังสือใหม่พร้อมป้ายขาเหล็ก
ก36 ส56 ล20
10595.00
picture โต๊ะอ่านหนังสือ ชนิดนั่งได้ 4 คน
ก60 ส36 ล30
10915.00
picture โต๊ะอ่านหนังสือ ชนิดนั่งได้ 4 คน
ก72 ส36 ล30
11475.00
picture โต๊ะอ่านหนังสือ ชนิดนั่งได้ 6 คน
ก36 ส84 ล30
12360.00
picture โต๊ะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 48" นั่ง 4 คน

12360.00
picture โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 2 x 6 ฟุต
ก24 ส72 ล39
12520.00
picture รถเข็นหนังสือ (ไม้สัก) ชนิด 3 ชั้นเรียบ
ก14x ส36x ล30
13080.00
picture ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดสองตอน ใช้ได้หน้าเดียว
ก72 ส60 ล12
13725.00
picture โต๊ะดรรชนี (สองด้าน) ขนาด 4 x 6 ฟุต
ก72 ส39 ล24
13805.00
picture โต๊ะวางแผนที่แบบพิเศษมี 5 ลิ้นชัก
ก30 ส42 ล24
13965.00
picture ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียว ใช้ได้สองหน้า
ก36 ส60 ล20
13965.00
picture โต๊ะแสดงนิทรรศการหนังสือพร้อมป้าย
ก42 ส30 ล24
15010.00
picture รถเข็นหนังสือ (ไม้สัก) ชนิด 2 ชั้นเอียง 1 ชั้นเรียบ
ก14 ส36 ล30
15330.00
picture ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดสองตอน ใช้ได้หน้าเดียว
ก72 ส78 ล12
15410.00
picture โต๊ะดรรชนี (สองด้าน) ขนาด 4 x 8 ฟุต
ก96 ส48 ล30
15730.00
picture โต๊ะวางแผนที่แบบพิเศษมี 6 ลิ้นชัก

15730.00
picture ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดสองตอน ใช้ได้สองหน้า
ก72 ส36 ล20
16290.00
picture ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียว ใช้ได้สองหน้า
ก36 ส78 ล20
16450.00
picture โต๊ะกระจกนิทรรศการ (กรอบไม้)
ก60 ส38 ล28
19155.00
picture แบบพิเศษ ชั้นรับหนังสือมีสปริงขึ้นลงได้
ก28 ส35 ล24
19420.00
picture เคาร์เตอร์รับ-จ่ายหนังสือ
ราคาตกลงเฉพาะแบบและขนาด
21400.00
picture โต๊ะกระจกนิทรรศการ (กรอบอลูมิเนียม)
ก60 ส38 ล28
22630.00
picture โต๊ะบรรณารักษ์ (ตามแบบสมาคม)
ก72 ส30 ล30
23915.00
picture ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดสองตอน ใช้ได้สองหน้า
ก72 ส60 ล20
26805.00
picture แท่นหมุนวางพ็อกเก็ตบุคส์

27000.00
picture ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดสองตอน ใช้ได้สองหน้า
ก72 ส78 ล20
30495.00