อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ตู้กระจกหนังสือ (กระจกบานเลื่อน)

ดูรูปภาพขนาดเดิม

มีหลายขนาด

ตู้กระจกหนังสือ (กระจกบานเลื่อน)

  ขนาด (นิ้ว) ราคา (บาท)
  กว้าง สูง ลึก  
  36 36 14 7,065
  36 60 14 11,700
  36 78 14 13,400

ราคา 7065.00 บาท