อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เคาร์เตอร์รับ-จ่ายหนังสือ

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ราคาตกลงเฉพาะแบบและขนาด

เคาร์เตอร์รับ-จ่ายหนังสือ (ราคาตกลงเฉพาะแบบและขนาด)

เมตรละ 21,400 บาท

ราคา 21400.00 บาท