อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

แท่นหมุนวางพ็อกเก็ตบุคส์

ดูรูปภาพขนาดเดิม

แท่นหมุนวางพ็อกเก็ตบุคส์ ขนาด ก25.5"x ส60"x ล25.5" ราคา 27,000 บาท.  

ราคา 27000.00 บาท