อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

แท่นตั้งแสดงหนังสือบนโต๊ะ

ดูรูปภาพขนาดเดิม

แบบหมุนได้มี 4 ช่อง

แท่นตั้งแสดงหนังสือบนโต๊ะ แบบหมุนได้มี 4 ช่อง อันละ 3,530 บาท

ราคา 3530.00 บาท