อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

รถเข็นหนังสือ (ไม้สัก) ชนิด 3 ชั้นเรียบ

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก14x ส36x ล30

รถเข็นหนังสือ (ไม้สัก) ชนิด 3 ชั้นเรียบ ก14x ส36x ล30 อันละ13,080 บาท 

ราคา 13080.00 บาท