อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดสองตอน ใช้ได้สองหน้า

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก72 ส36 ล20

ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดสองตอน ใช้ได้สองหน้า กว้าง72" x สูง36" x ลึก20"

ราคา 16,290 บาท

ราคา 16290.00 บาท