อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

แท่นอ่านหนังสือพิมพ์ (แบบหน้าจั่ว) (วางได้2ฉบับ)

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก36 ส55 ล24

แท่นอ่านหนังสือพิมพ์ (แบบหน้าจั่ว) (วางได้2ฉบับ) ก36x ส55x ล24

ราคา 8,265 บาท

ราคา 8265.00 บาท