อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

กล่องไม้ใส่บัตรยืม ชนิด 2 ช่อง มีที่กั้นเลื่อนได้

ดูรูปภาพขนาดเดิม

กล่องละ 725 บาท

กล่องไม้ใส่บัตรยืม ชนิด 2 ช่อง มีที่กั้นเลื่อนได้ กล่องละ 725 บาท

ราคา 725.00 บาท