อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

แบบพิเศษ ชั้นรับหนังสือมีสปริงขึ้นลงได้

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก28 ส35 ล24

แบบพิเศษ ชั้นรับหนังสือมีสปริงขึ้นลงได้ ก28x ส35x ล24" ราคา 19,420 บาท

ราคา 19420.00 บาท