อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียว ใช้ได้หน้าเดียว

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก36 ส36 ล12

ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียว ใช้ได้หน้าเดียว กว้าง36"xสูง36"xลึก12"

ธรรมดา ราคา 4,415 บาท

ปิดหลัง ราคา 4,975 บาท

ราคา 4415.00 บาท