อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียว ใช้ได้หน้าเดียว

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก36 ส60 ล12

ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียว ใช้ได้หน้าเดียว กว้าง36"xสูง60"x1ลึก2"

ธรรมดา ราคา 7,065 บาท

ปิดหลัง ราคา 7,705 บาท

ราคา 7065.00 บาท