อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

รถเข็นหนังสือ (ไม้สัก) ชนิด 2 ชั้นเอียง 1 ชั้นเรียบ

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก14 ส36 ล30

รถเข็นหนังสือ (ไม้สัก) ชนิด 2 ชั้นเอียง 1 ชั้นเรียบ ก14x ส36x ล30" ราคา 15,330 บาท

ราคา 15330.00 บาท