อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นวางวารสาร

ดูรูปภาพขนาดเดิม

มีหลายขนาด

ชั้นวางวารสาร

 
กว้าง
สูง
ลึก
ธรรมดา
เปิดชั้นได้
ชนิดเอียง
36
36
12
5,220
5,540
ชนิดเอียง
36
60
12

8,430

8,990
ชนิดเอียง
36
78
12
9,875
10,915
ชนิดเอียง (ไม้แอซ)
36
78
12
-
18,700
ชนิดวางตั้ง
36
48
12
9,630
 -
ชนิดวางตั้ง ข้างล่างเป็นตู้ทึบเก็บเอกสาร
36
55
12
11,475
  - 
ชนิดวางตั้ง ชั้นเป็นกระจก
36
51
12
17,655
 -
ชั้นวางวารสารและหนังสือพร้อมบอร์ด (แบบพิเศษมีล้อเลื่อน)
 
 
 
22,365
 --------

ราคา 5220.00 บาท