อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดสองตอน ใช้ได้หน้าเดียว

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก72 ส60 ล12

ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดสองตอน ใช้ได้หน้าเดียว กว้าง72"xสูง60"xลึก12"

ธรรมดา ราคา 13,725 บาท

ปิดหลัง ราคา 14,850 บาท

ราคา 13725.00 บาท