อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ไม้หนีบหนังสือพิมพ์ชนิดยาว 35 นิ้ว

ดูรูปภาพขนาดเดิม

อันละ 250 บาท

ไม้หนีบหนังสือพิมพ์ชนิดยาว 35" อันละ 250 บาท

ราคา 250.00 บาท