อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียว ใช้ได้หน้าเดียว

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก36 ส78 ล12

ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียว ใช้ได้หน้าเดียว กว้าง36"xสูง78"xลึก12"

ธรรมดา ราคา 8,265 บาท

ปิดหลัง ราคา 9,390 บาท

ราคา 8265.00 บาท